Друк

Новицький Йосип (1878-1964)

Новицький Йосип (1878-1964)


Народився Йосип Новицький 1 січня 1878 р. в старовинній дво­рянській сім'ї Новицьких. У 1895 р. сім'я переїхала до Острога. У 1896 р. Новицький закінчив Острозьку гімназію, після чого - повний курс Київсько­го комерційного училища   П. М. Натансона.

На початку 1900-х рр. він викладав у міському училищі в м. Зо­лотоноші (Полтавської губ.), згодом переїхав до Острога і почав працю­вати домашнім учителем. Проте педагогічна діяльність не дуже при­ваблювала молодого репетитора, його захоплювала історія й археоло­гія. Тому Й. Новицький вступає на археоло­гічне відділення Московського ар­хеологічного інституту ім. Миколи II, який закінчує в березні 1916 р. зі званням вченого археолога, захис­тивши дисертацію: "Східне питання. Аналіз формул та їх вирішення" та склавши іспити з усіх 30 предметів, які викладалися в інституті, на від­мінно.

У 1917р. Й. Новицький повернувся до Острога і очолив музей Братства ім. кн. Острозьких. 18 червня 1919 року при Острозькому ревкомі був створений "Тимчасовий повітовий комітет по охороні пам'яток мис­тецтва і старовини", на чолі якого був поставлений Й. Новицький. Музей знахо­дився під опікою комітету. На виді­лені ревкомом кошти комітет упо­рядковував музей, робив водозливи, розчищав зали, ремонтував дах, розкопував підвали. Із реквізицій­ного відділу ревкому в музей були передані книги, картини, гравюри, фарфорові та бронзові речі. За спис­ком, складеним 19 липня 1919 року, музей отримав 577 експонатів.

Під керівництвом Новицького ко­мітет взяв на облік усі архітектурні споруди Острога, яким було більше 100 років, розчи­щав та упорядковував їх, проводив розкопки курганів, працював у славутському архіві.

У вересні 1920 р. в Острог вступили польські війська. У цей час, не порозумівшись із вла­дою, Й. Новицький не зміг працювати у музеї в замку. Він створив свій власний "Региональный русский музей И. В. Новицкого", який розміщувався в невеликому будиночку біля при­міщення Російського благодійного т-ва, де він часто виступав із лекціями на найрізноманітнішу тематику.

У 1920-1930 рр. Йосип Новицький намагався займа­тись і археологічними дослідження­ми, зокрема розкопував деякі підзем­ні ходи в Острозі, а також кургани в навколишніх селах. Вивчав доку­ментальні джерела, що стосуються історії Острога. Це дало йому змогу написати "Хронологію історії міс­та Острога та князів Острозьких".

У 1938 р. в "Рочніку Волинському" („Rocznik Wofynski"), який вида­вав Я. Гоффман, Й. Новицький опублікував до того часу невідомий історикам документ "Осідлість міста Остро­га" "Osiadlosc miasta Ostroga anno 1708", складений острозьким ста­ростою Яном Вільгельмом Ротаріушем.

У 1939 р. в журналі "Ziemia Wotynska" була опублікована стат­тя           Й. Новицького про пошуки й знаходження могили відомого історика Острога Станіслава   Кардашевича.   Після вступу радянських військ до Остро­га у вересні 1939 p. Новицький знову почав працювати в музеї. Деякий час ви­кладав в СШ №1.

Коли на початку липня 1941 р. Острог був окупова­ний  німецькими  військами,  Й. Новицький був призначений Острозьким місь­ким головою, оскільки досконало володів німецькою мовою. Однак німецька окупаційна влада зняла його з цієї посади за те, що він са­мовільно роздав населенню зерно та борошно з казенних складів.

Велика заслуга Й. Новицького у врятуванні під час вій­ни цінних речей із єврейської сина­гоги. Після розстрілів євреїв у 1941 р. Новицький вивіз із запустілої синагоги старовинні сувої Тори, світильники, підсвічники та зберіг їх у музеї.

Піс­ля звільнення Острога від німецьких окупантів музей відвідувало багато школярів, студентів, офіцерів та сол­датів, які поверталися з фронту. У книзі відгуків вони дякували Й. Новицькому за проведені екскурсії.

У 1951 р. Новицький був звільнений з роботи владою за неправильне ставлення до радян­ського ладу. Велика заслуга Й. Новицького у врятуванні для Острозького музею двох безцінних творів мистецтва - мармурових скульптур ''Мадонна з немовлям",  "Христос на смерт­ному одрі" визначного польсько­го скульптора Т.-О.Сосновського. Він не дозволив вивезти за кордон скульптури Христа у 1947 році. Саме до нього зверталися члени громади римо-католицького костелу з прохан­ням захистити і зберегти цінні костельні речі перед закриттям хра­му в 1963 році.

Йосип Новицький був художньо-обдарованою особистістю. Грав на різних музичних інструментах, зо­крема, на цитрі, малював аквареллю і олійними фарбами, точно визначав монети і печатки, був фахівцем у га­лузі історії мистецтв і архітектури, музеологом та археологом.

За матеріалами публікацій Бондарчук Я.В. та ін.

 

Література про Й.Новицького:

*Бондарчук Я. Дослідник Острозького краю / Я. Бондарчук // Життя і слово. - 1991. - 8, 12, 22 жовт.

*Бондарчук Я. Дослідник Острозької старовини / Я. Бондарчук // Місто. - 1996. - 23 серп. - С. 5.

*Бондарчук Я.В. Дослідник рідного краю І.В. Новицький / Я.В. Бондарчук // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези регіон. наук. конф. 14-16 лист. 1991 р. - Рівне, 1991. - С. 30-31.

*Бондарчук Я.В. Йосиф Новицький - засновник Острозького музею / Я.В. Бондарчук // Матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій «Остріг на порозі 900-річчя» (1990-1992 рр.). - Сокаль, 1992. - Ч.1. - С. 30-32.

*Бондарчук Я. Новицький Йосиф (1878-1964) / Я. Бондарчук // Острозька Академія ХVІ-ХVІІ ст.(енциклопедичне видання). - Острог, 1997. - С. 105-106.

Голубєв В. Видатні рівняни. Творимо історію разом. Вони прославили Рівненщину ! / В. Голубєв // Ого. - 2009. - №  48             (2 груд.). - С. 8-9.

Дем'янчук Г. Охоронний документ  / Г. Дем'янчук // Червоний прапор. - 1988. - 31 січ.

*Ковальський М. Острогіана і Волиніана Острозького вченого Йосипа Новицького / М. Ковальський // Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси. - Острог, 1998. - С. 184-197.

*Ковальський М. Станіслав Кардашевич і Йосип Новицький - славетні острозькі краєзнавці / М.Ковальський // Ковальський М. Етюди з історії Острога: Нариси. - Острог, 1998. - С. 179-183.

*Пащук І. До біобібліографічного словника краєзнавців Рівненщини / І.Пащук // Волинські дзвони: Наук. - краєзн. альм. - Рівне, 1999. - Вип. 3. - С. 106-110.

*Татаркін В.Ю. «Річник Волинський» куба Гофмана - важливе джерело для вивчення минулого Волинської землі / В.Ю. Татаркін //  Матеріали ІV науково-краєзнавчої конференції «Остріг на порозі 900-річчя». - Остріг, 1993. - С. 168-171.

Цимбалюк Є. П. Обірвана молитва за Україну : [історичні есе] / Є. П. Цимбалюк. - Рівне : ВАТ "Рівненська друкарня", 2009. - 188 с.

 

Інтернет-ресурси про Йосипа Новицького:

http://ogo.ua/article

http://istvolyn.info