| sadowod.com | vivaspb.com |

logo

Наші видання

Друк

ОСТРІГ

Image

Місто Остріг розташова¬не на лівому березі ріки Вілії (там проходив давній шлях із Києва на Волинь і Польщу).
Уперше місто згадується в Іпатіївському літописі (1100 рік). На той час Остріг вже згадується як час¬тина Луцького кня¬зівства.
Острозький замок збудовано у XIV-XVI ст. на місці давньоруського городища, він займає невисокий пагорб. Замок нерегулярний у плані, що зумовлено рельєфом території. Його обороноздатність доповнювалася ще одним ближнім замком, якого тепер немає. У наш час комплекс споруди замку має круглу Вежу Муровану, Богоявленську церкву, Нову вежу (Круглу) і надбрамну дзвіницю.

Image

Кругла Мурована вежа збудована з каміння та цегли в XVI ст. Данилом Острозьким. Споруда триярусна, нижня частина глуха, з трьома контрфорсами, верхні яруси мають стрільниці. Вежа завершується поясом з аттиком на фігурних кронштейнах, що несуть гладеньку аркаду з імпостами та фігурними зубцями. В архітектурі вже помітні риси ренесансу. Вежа Мурована (спочатку - це донжон) є найпершим кам'яним укріпленням замкової гори. В XV-XVI ст. до початкового ядра споруди прибудовано прямокутний об'єм, проведено реконструкцію стрільниць та склепінь приміщень, установлено контрфорси. Наприкінці XVI ст. будинок декорований елементами ренесансної архітектури. 

Image

У плані споруда наближається до прямокутника, має асиметричний напівкруглий виступ і з трьох боків укріплена контрфорсами, а через різкі перепади рельєфу має три яруси. З внутрішнього боку - два подвір'я. Споруди перекриті хрестовими і напівциркульними склепіннями. Приміщення середнього ярусу мають стрільниці.
Богоявленська церква - сполучна ланка між давньоруським культовим зодчеством і архітектурою України XVI-XVII ст. Пря¬мих даних про час будівництва немає. На кам'яних амбразурах північної стіни споруди є напис «1521 р.». Одні дослідники вва¬жають цей рік датою пристосування церкви під оборонну, інші - часом її будівництва.
Церква цегляна, в плані тринефна, триапсидна, чотиристовп-на, п'ятикупольна. Північна оборонна стіна, крім чотирьох стріль¬ниць, має широкий виступ, що був у давнину майданчиком для дозору. В'їзд до замку здійсювався через арковий отвір брамної дзвіниці, добудованої в 1905 р.
В південно-західному кутку замкового подвір`я знаходиться третій пам'ятник архітектурного ансамблю - Нова Вежа, яку називають Кругла. За віком вона набагато молодша Мурованої вежі та Богоявленського храму і датується кінцем XVI ст.
Із споруд зовнішнього замку збереглися Луцька і Татарська брамні вежі. Луцька вежа виконувала водночас функції міської брами і оборонної споруди. В плані вона складається із прямокутника і овалу, що запрограмовано місцем споруди в системі міських укріплень і природними умовами. Вежа відноситься до самобутнього типу укріплень Волині в стилі ренесанс, які формувалися внаслідок злиття двох окремих споруд - замкової брами і барбакану.

 Image
Татарська брамна вежа входила до складу міських укріплень захищаючи в'їзд до міста з боку Новограда-Волинського. В плані являє собою поєднання еліпсу з прямокутником.
Комплекс Острозького замку не раз витримував ворожі штурми й облоги. Він виконував не лише фор¬тифікаційну функцію. У XVI-на по¬чатку XVII століть стає важливим і визначним центром розвитку укра¬їнської культури і науки.
Замковий комплекс в Острозі, як одна із найцікавіших пам'яток фортифікаційної архітектури, з 1980 р. на реставрації.

Література:

  • В Острозькому замку грядуть переміни// Вільне слово. - 1998. - 15 квіт. - С.6.
  • Верес. В. Руїни князівського замку:[Остріг]// Наша справа. - 1995. -2 січ. - С.4.
  • Грущук М., Шекера І. Академія в Острозі// Вільне слово. - 1994. - 12 лют. - С.6.
  • Конєва К. В Острозькому замку грядуть переміни// Вільне слово. - 1998. - 15 квіт. - С.4.
  • Лесик О.В. Острозький замок// Лесик О.В. Замки та монастирі України. - Л.: Світ, 1993. - С.31.
  • Рычков П.А. К седому Острогу. Княжеский замок// Рычков П.А. Дорогами южной Ровенщины, М.: Искусство, 1998. - С. 74.
  • Супрун А. Берегти славне минуле: [Державний Острозький історико-культурний заповідник]// Нова Волинь. - 2001. - 9 серп. - С.6.
  • Терлецький Ю. Богоявленський собор - символ Острога// Рівне вечірнє. - 1997. - 17 травня. -С.10.